باز اندیشی عدالت اجتماعی چیستی، چرایی، قلمرو

تحقیق و نظریه پردازی در عدالت اجتماعی، میدان وسیعی از مسائل و موضوعات را در برمی گیرد که برخی بر برخی دیگر تقدم رتبی و منطقی دارند. بخش هایی از عدالت پژوهی که مشتمل بر ارائه مدل و ایده ای جهت تغییر وضع موجود به سوی وضع مطلوب عادلانه است، گرچه از جذابیت بیشتری برخوردار است، به ناچار متوقف بر اتخاذ موضع و نظریه پردازی در باره مباحث پایه ای و مبنایی و به لحاظ رتبی مقدم تر است.

احمد واعظی

این کتاب یکی از مجلدات موسوعه معارف شیعه است که به سفارش موسسه البیان توسط استاد واعظی به رشته تحریر درآمده. در مجلدات این موسوعه کوشش شده تا بدون ورود به مباحث فنی و تخصصی، عرصه‌های اصلی دانش و معرفت، اسلام شیعی بازنمایی شود تا خوانندگان با ادبیات رایج در محافل علمی آشنا شوند. مخاطبان این آثار در گام نخست غیر شیعیانی بوده اند که با معارف عمومی اسلام آشنایی داشته و علاقه مند به فراگیری آموزه‌های مکتب تشیع اند.

 

اثر حاضر تلاشی در جهت معرفی و توضیح مستند و دقیق نگاه شیعه امامیه به امر سیاست در زمان حضور امامان معصوم علیهم السلام و عصر غیبت است.

مولف: احمد واعظی

ناشر: انتشارات مرکز مدیریت حوزه های علمیه

نوبت چاپ: دوم، زمستان 1397

شمارگان: 4000

مولف: احمد واعظی

ناشر: سمت

چاپ اول: پاییز 1377

چاپ نوزدهم: تابستان 1395

شمارگان: 10000

مولف: احمد واعظی

ناشر: دفتر نشر معارف

نوبت چاپ: اول، زمستان 93

شمارگان: 2000

 

مولف: احمد واعظی

ناشر: موسسه بوستان کتاب

ناشر همکار: دانشگاه باقرالعلوم(ع)

نوبت چاپ: اول / 1399

شمارگان: 500

بها: 53000 تومان

زبان فقه و حقوق

مولف: احمد واعظی

ناشر: موسسه بوستان کتاب

ناشر همکار: دانشگاه باقرالعلوم(ع)

نوبت چاپ: اول / 1399

شمارگان: 500

بها: 30000 تومان

فقه فردی، فقه نظام‌های اجتماعی، فقه حکومتی

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چاپ: موسسه بوستان کتاب

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 300

بها: 100000ریال

ناشر: دانشگاه باقرالعلوم و بوستان کتاب
زبان: فارسی
سال چاپ: 1398
نوبت چاپ: اول
تیراژ: 300 نسخه
تعداد صفحات: 64
شابک 10 رقمی: 6229584352
شابک 13 رقمی: 9786229584354

 

ناشر: ندای فطرت (وابسته به بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مرتضی مطهری)

شابک: 5-02-6760-622-978

نوبت چاپ: اول

شمارگان: 1100

بها: 170000ریال